logo
logo
Y a a l u . c o m
logo
logo
POLITICS

යෝෂිත රාජපක්‍ෂ අගමැති කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රධානී..

යෝෂිත රාජපක්‍ෂ අගමැති කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රධානී.. යෝෂිත රාජපක්‍ෂ අගමැති කාර්ය මණ්ඩල... Readmore

ON , October 17 , 2020

පොඩි ලැසීට ඇප - ඇප නියම වුව ද දින 90ක් CID භාරයේ රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කෙරේ

පාර්ලිමේන්තුවේදී පවත්වන ලද පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කාරක සභාවේ දී රජය විසින්... Readmore

ON , October 17 , 2020

ශ‍්‍රී ලංකාව ටික දවසකින් ස්ථිරවම චීන කොලණියක්.. ඊට විරුද්ද ඇමරිකා කොලණි කුමන්ත‍්‍රණය 20 සංශෝධනයයි..

මේ යන ආකාරයට තවත් වසර කිහිපයක් ඇතුලත ශ්‍රී ලංකාව ස්ථිර වශයෙන්ම චීන කොලණියක් බවට... Readmore

ON , October 17 , 2020

GOSSIP

යතුරුපැදි හා ත්‍රීරෝද රථ සඳහා මංතීරු නීතියෙන් සහනයක්

මාකඳුරේ මදූෂ්" නමින් වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ සමරසිංහ ආරච්චිගේ මදූෂ් ලක්ෂිත මෑත... Readmore

ON , October 21 , 2020

CURRENCY RATE

Currency Converter
TRENDING NOW